Digillä lisää liikettä?

Maaliskuun alussa Vantaan liikuntapalvelut sekä tietohallinnon digitoimisto järjestivät Tikkurilan uimahallilla asukasillan, jossa kysyimme liikkuvilta vantaalaisilta heidän liikuntatottumuksistaan sekä ideoimme kuinka digitaalisten ratkaisuiden avulla kaupunki voisi tukea liikunnan harrastamista.

Maanantai-illan aikana työpajapisteellä piipahti reilut 20 kuntoilemaan tullutta vantaalaista, olipa joukossa muutama vähän kauempaakin tullut liikunnanharrastaja. Selvitimme osallistujilta mm. mitä lajeja he harrastavat ja mikä motivoi liikkumaan. Runsaslumisen talven ansiosta useampi kävijä mainitsi hiihtävänsä sekä luonnollistesti moni uimahallissa asioiva mainitsi liikuntalajeikseen uinnin, kuntosaliharjoittelun sekä ohjatun liikunnan. Lähes kaikille vastaajille liikkuminen ja sen pariin löytäminen oli tuttua ja liikkuminen olikin heille elämäntapa. Terveys, hyvä olo ja liikunnan sosiaalisuus olivat seikkoja, joiden takia vastaajat harrastavat ja liikkuvat. Kyselyyn vastanneiden suurin ikäryhmä oli 47–65-vuotiaat.

Kysyessämme sitä, kuinka vastaajat hyödyntävät teknologioita kävi ilmi, että osa vastaajista ei juurikaan hyödyntänyt saatavilla olevia mahdollisuuksia. He olivat tottuneita liikkujia, jotka tunsivat lähiseudun tarjonnan. Moni vastasi selvittävänsä Googlen avulla liikuntapalveluiden mahdolliset poikkeukset aukioloajoissa ja erilaisten karttapalveluiden avulla selvitettiin sopivia kuntoilu- ja ulkoilureittejä. Näin talvilajien sesonkiaikana moni selvitti myös latujen kuntoa nettipalvelun avulla. Lisäksi muutama kertoi hyödyntävänsä erilaisia liikkumiseen liittyviä sovelluksia ja urheilurannekkeita. Työpajan ideointipisteellä sana oli vapaa. Esille nousi mm. toive sovelluksesta, jonka avulla voisi löytää lähiseudun maastopyöräily- ja polkujuoksureitit.

Työpajassa esille tulleet ajatukset ja ideat eivät jää vain muistilapuille, vaan ne huomioidaan Vantaan liikuntapalveluita kehitettäessä. Tikkurilan uimahallilla pidetty popup-työpaja on osa liikuntapalveluiden digisuunnitelman työstämistä. Suunnitelman avulla saadaan suuntaviivat tulevien vuosien palveluiden kehittämiselle hyödyntäen digitaalisia mahdollisuuksia. Aktiiviselle liikunnan harrastajalle on jo tämän vuoden aikana luvassa uusia mobiilipalveluita.

Mainokset

Verkkoasioinnin tuki kokoaa yhteen eri toimijoita

Oma Vantaa -palvelussa on julkaistu Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä, josta löytyy kuntalaisia verkkoasioinnissa ja digiasioissa eri tavoin tukevia toimijoita. Uutta palvelussa on se, että se esittää asiakaslähtöisesti rinnakkain palveluja riippumatta siitä, onko palvelua tuottava organisaatio kaupunki, yritys tai yhdistys. Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä on tietotekniikkapalveluihin rajattu, mutta sen idea ja tekninen ratkaisu olisi monistettavissa myös muihin palvelukokonaisuuksiin, joissa on tarve tuoda esille kaupungin omia ja muiden toimijoiden palveluita. Palvelua on kehitetty Vantaan tietohallinnon ja kuntalaispalvelujen yhteisessä 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa. Palvelun kehittämiseen on osallistunut joukko kuntalaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaupungin palveluneuvontaa tekevää henkilökuntaa.

Ajantasaiset tiedot haetaan Palvelutietovarannosta

Palveluntarjoajat ylläpitävät omia tietojaan Väestörekisterikeskuksen kansallisessa Palvelutietovarannossa, josta tiedot haetaan esitettäväksi Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymään. Sen lisäksi että tiedot esitetään Vantaan palvelunäkymässä, näkyvät palveluja tarjoavat organisaatiot palveluineen ja asiointikanavineen myös kansallisessa Suomi.fi -portaalissa, joka myös hakee tietonsa Palvelutietovarannosta. Palveluntarjoajille tämä tarkoittaa kaksinkertaista näkyvyyttä tiedot yhteen paikkaan kuvaamalla.

Palvelutietovarannon rajapinnat ovat avoimia ja sen sisältämä data on kaikkien hyödynnettävissä. Avoimuus mahdollistaa lähes koko julkisen sektorin sekä yritysten ja yhdistysten palvelutiedot kattavaan dataan perustuvat sovellukset ja palvelut. Julkisen sektorin toimijat ovat velvoitettuja tuottamaan tiedot palveluistaan tietovarantoon, yrityksille ja yhdistyksille tietojen kuvaaminen on vapaaehtoista. Vantaan palvelunäkymään osallistuvat yritykset ja yhdistykset ovatkin ensimmäisten joukossa julkisen sektorin ulkopuolelta tulevia Palvelutietovarannon käyttäjiä. Muut kuin julkisen sektorin toimijat tuntevat vielä heikosti Palvelutietovarannon, mutta yhä enemmän sinne kertyy myös yritysten ja yhdistysten tietoja.

Palvelunäkymä osana kaupungin asiakaspalvelua

Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä on osa kaupungin asiakaspalvelua. Palvelunäkymässä tuodaan esille toisiaan täydentäviä eri sektorien toimijoita, joiden palvelut auttavat kuntalaisia verkkoasioinnissa ja muissa digiasioissa. Esimerkiksi kaupungin Vantaa-infoista saa apua verkossa asiointiin, mutta omien tietokoneiden ja mobiililaitteiden huoltoa kaupunki ei tarjoa. Jos tarvitset tietokonehuoltoa, löydät nyt palvelunäkymästä myös huoltoa tarjoavia yrityksiä. On hyvää asiakaspalvelua, että pystyy auttamaan asiakkaita löytämään tarvitsemiaan palveluita, vaikka ei niitä itse tarjoaisikaan. Myös elinvoimanäkökulmasta on kaupungin etu, että alueen yritykset ja yhdistykset menestyvät ja löytävät asiakkaita. Kaupunki haluaa palvella hyvin paitsi henkilöasiakkaitaan, myös alueen yrityksiä ja yhdistyksiä.

Verkkoasioinnin tuki toimii Oma Vantaasta löytyvänä palveluna, josta palveluja tarvitseva voi niitä itse etsiä. Lisäksi se toimii Vantaa-infojen palveluneuvontaa tekevien työkaluna, jonka avulla he voivat kertoa asiakkaalle, millaista tukea kaupunki ja muut toimijat antavat aiheeseen liittyen. Yrityksille ja yhdistyksille palvelunäkymä tarjoaa ilmaista näkyvyyttä ja yhteistyötä kaupungin kanssa. Palvelutietovarantoon liittyminen on palveluntarjoajille maksutonta. Vantaan Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymään pääsevät esille kaikki halukkaat alueella verkkoasioinnissa ja muihin digipulmiin palveluja tarjoavat toimijat, jotka kuvaavat tietonsa Palvelutietovarantoon ja ilmoittavat siitä meille.

Lauri Ovaska
6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus


6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke pyrkii tuomaan kumppaneita kaupungin asiakaspalvelun alustoille, niin verkkopalveluihin kuin kaupungin fyysisiin tiloihin.

 

 

Pilotoiden kohti uutta palautejärjestelmää

Onko sinulla kaupungille kiitos, moite tai kehitysehdotus? Vantaan kaupungin uuden palautejärjestelmän tavoitteena on luoda kuntalaiselle paremmat mahdollisuudet kertoa mielipiteensä tai ehdotuksensa kaupungin parantamiseksi.

Liikuntapalvelut ovat pilotoineet marraskuusta lähtien uutta palautejärjestelmää, jonka kehittämisessä on ollut mukana iso liuta innokkaita vantaalaisia. Ensimmäisessä julkaistussa versioissa ei vielä ole kaikki palautejärjestelmän ominaisuudet mukana, vaan ne otetaan käyttöön myöhemmissä päivityksissä. Uuden palautejärjestelmän myötä palautteen antaminen on entistä sujuvampaa ja Oma Vantaan responsiivinen käyttöliittymä toimii oivallisesti myös mobiilisti. Lisäksi käyttäjien toivoma palautteen käsittelyn seurantaominaisuus kertoo, kuinka oma asia etenee kaupungin koneistossa. Palautteen kohdentaminen kartalle sekä kuvan tai muun liitteen lisääminen palautteeseen antaa palautteesta selventävää tietoa. Palvelun jatkokehityksessä uutena ominaisuutena tulee mm. jo annettujen palautteiden selaaminen kartalla sekä oman palautteen kohdentaminen jo annettuun palautteeseen.

Jos sinulla on aihetta antaa palautetta liikuntapalveluista, käy tutustumassa uuteen palautejärjestelmään Oma Vantaa -palvelussa ja saat äänesi kuuluviin.

Opiskelijan kynästä: Etäpalvelut tulevat lähelle

Kevään 2017 aikana Vantaan asiakaspalvelussa on toteutettu erilaisia kehitysprojekteja yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Opiskelijatöiden avulla mm. löytyi uusia kehitysajatuksia Vantaa-infon toimintaan, testattiin erilaisia etäpalveluvaihtoehtoja ja pohdittiin, millainen olisi hyvä palvelulupaus Vantaan asiakaspalvelulle. Kaupungille korkeakouluyhteistyö on ollut hedelmällinen tapa tutkia asiakaspalvelun kehityssuuntia. Pyysimme Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijoita kirjoittamaan yhteistyöstä omasta näkökulmastaan.

Etäpalvelun mahdollisuudet Vantaalla

Etäpalvelut ovat digitaalisuuden esiintuoma palvelumuoto, jota suositaan yhä enemmän. Julkishallinnon organisaatioista etäpalveluita tarjoavat useiden kuntien lisäksi tällä hetkellä mm. Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, maistraatti, oikeusapu ja Verohallinto. Kuntien etäpalvelut painottuvat etupäässä muualle kuin Etelä-Suomeen, pitkien välimatkojen alueille.

Etäpalveluiden yksi hyöty on se, että etäpalvelu säästää aikaa ja vähentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun lähelle. Asiointipisteessä, kuten esimerkiksi Vantaa-infossa, tarjottava etäpalvelu antaa mahdollisuuden asioida viranomaisen asiantuntijan kanssa sujuvasti verkkoyhteyden ja asiointipisteessä käytössä olevan laitteiston avulla. Esimerkiksi tulkki- ja viittomakieliset palvelut ovat etäpalveluna helpommin saatavilla, kun ei tarvita siirtymistä paikasta toiseen. Ja etäpalvelu mahdollistaa helpomman asioinnin myös liikuntarajoitteisille asiakkaille, koska palveluita voidaan käyttää myös kotoa käsin.

Vantaalla etäpalveluita ei vielä ole laajemmalti otettu käyttöön, mutta sitä suunnitellaan. Maistraatin palvelu on tällä hetkellä olemassa Vantaa-infon tiloissa erillisessä tilassa. Projektityössäni tutkin etäpalveluiden käyttöä Vantaa-infoissa. Vertailin ja arvioin kahdeksaa eri palveluntarjoajaa (Adobe Connect, Appear.in, Google Hangout, Mozillan lisäosa, Ninchat, Periscope, Skype, Vidyo) sekä analysoin, mitä teknisten välineiden valinnassa tulisi ottaa huomioon, ja mitä seuraavaksi olisi suositeltavaa tehdä Vantaan kaupungilla etäpalveluiden tuottamista silmällä pitäen.

Tutkimukseni mukaisesti laajemmista etäpalveluista Vantaalla voitaisiin saada hyötyjä, esimerkiksi järjestämällä neuvontaa ja infotilaisuuksia rakennuslupa-asioissa, yrittäjyysneuvonnassa ja maahanmuuttajien infoissa. Hyvinvointipalveluiden osalta etäpalvelut tulisi kohdistaa niihin palveluihin, joissa ei käsitellä ihmisten henkilökohtaisia asioita. Helposti toteutettavissa olisivat yleisluontoiset opastukset esimerkiksi ravintoneuvonta, tuolijumppa ja muut tämän kaltaiset aiheet. Vantaa-info tarjoaa soveltuvan tilan tällaisille palveluille ja toisaalta osallistuminen myös esimerkiksi palvelutaloista yhteisesti yhden näyttöruudun kautta olisi mahdollista. Tässä siis muutamia mainintoja, mutta varmasti löytyy muita aiheita, joiden ympärille tämän tyyppinen palveluntarjoaminen soveltuu.

Vantaa-infon tarjoama Nettikaveri-palvelu on yksi pilottipalvelu, johon Vantaa lähtee ensimmäisenä miettimään etäpalveluiden hyödyntämistä. Nettikaveri tarjoaa apua verkkopalveluiden ja internetin käyttöön. Nettikaverin etäpalvelussa voitaisiin järjestää yleisluontoisia infotilaisuuksia erilaisten palveluiden käytöstä. Kohderyhmänä Nettikaveripalvelulla on ikäihmiset. Hyviä kokemuksia etäpalveluna tarjottavasta neuvonnasta ikäihmisille on saatu esim. LähiVerkko-projektin kautta.

Jotta Vantaalla voitaisiin ottaa etäpalvelut käyttöön, tarvitaan vielä muutamia askeleita tekniikan osalta. Välineen valinnassa helppokäyttöisyys on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotta palvelua tultaisiin varmasti käyttämään. Välinevalinnan lisäksi yksi tärkeimmistä asioista etäpalveluiden tarjoamisessa on panostus etäpalveluita tarjoavien tahojen ja työntekijöiden kouluttamiseen. Etäpalveluiden tarjoaminen eroaa melko paljon perinteisestä palvelusta ja tästä syystä tarvitaan koulutusta ja opastusta tekijöille ja asiantuntijoille siihen, miten etäpalveluita tuotetaan.

Tutkimukseni perusteella etäpalveluiden käyttöönotto Vantaan kaupungilla onnistuisi melko helposti. Tarvitaan ensin aloitusvaiheen toimenpiteet ja sen jälkeen mainontaa, jolla tavoitetaan kohderyhmä. Tätä kautta päästään ensin pilotoimaan palveluita, josta saadaan kokemuksia palveluiden vakiinnuttamiseksi. Vantaan kaupunki panostaa digitalisoimiseen ja etäpalvelut on yksi käytännöllinen tapa toteuttaa sitä matalalla kynnyksellä.

Kati Vasarainen
Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajasta: Kati Vasarainen on ensimmäisen lukukauden tradenomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Katin erikoistumisala on tietojenkäsittely. Ennen tätä tammikuussa 2017 aloitettua lisäkoulutusta, Kati on tehnyt IT-alan töitä jo 15 vuotta. Etäpalveluita koskevan projektityön tekeminen oli Katista oikein mielenkiintoista ja tutustutti uusiin asioihin, vaikka kokemusta alalta löytyykin.

 


6Aika on kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehitysstrategia. 6Aika-hankkeissa tavoitteena on kehittää elinvoimaista kaupunkia ja mm. luoda kaupungin ja sidosryhmien välille uusia toimintatapoja esimerkiksi avaamalla kaupunkia kokeilu- ja kehitysalustaksi.

Yhteissuunnittelu terävöitti työllisyyspalveluiden yritysyhteistyötä

 

Alkukesästä työllisyyspalveluiden Yritysohjaamo kokeili ensimmäistä kertaa palvelumuotoilua ja yhteissuunnittelua yritysten kanssa. Yritysohjaamo toimii työnantajien ensikontaktina ja auttaa työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa sekä tukee heitä rekrytoinnissa.

Yritysohjaamo on toiminut Vantaalla reilun vuoden ja palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla haluttiin hakea lisää selkeyttä ja voimaa yritysten kanssa tehtävän yhteistyön kirkastamiseksi  ja toimintamallien edelleen kehittämiseksi. Palvelumuotoilussa apuna olivat Digitalist Groupin palvelumuotoilijat.

”Työllisyyspalveluille yritykset ovat tärkeimpiä kumppaneita. Haluamme yritysohjaamossa omalta osaltamme auttaa yrityksiä kasvamaan ja löytämään sopivia työntekijöitä. Se on meidän kaikkien ja elinvoimaisen Vantaan etu.”

– Yritysohjaamon esimies Heli Okkonen

Touko–kesäkuussa toteutetun tiiviin palvelumuotoiluprosessin tavoitteena oli hakea palvelumuotoilun avulla lisäymmärrystä, konkreettisia ideoita ja uusia ratkaisumalleja yritysyhteistyöhön erityisesti rekrytoinnissa ja työvoiman löytämisessä.

Yhteissuunnitteluun osallistui kaikkiaan 45 yritysten ja sidosryhmien edustajaa sekä 19 Yritysohjaamon ja työllisyyspalveluiden verkoston edustajaa haastatteluiden, työpajojen ja kyselyn kautta. Prosessin tuloksena muotoiltiin 5 palvelukonseptia yritysten nostamien haasteiden taklaamiseksi:

  • Rekrytreffit
  • Sähköiset kanavat työmahdollisuuksien esiintuontiin
  • Osaajahaku
  • Tietoa ja neuvontaa työllistämisen tuista
  • Positiivista näkyvyyttä onnistumistarinoiden kautta.

Palvelumuotoilua varten tehdyssä yritystutkimuksessa keskeisimpänä haasteena korostui oikealla asenteella ja motivaatiolla varustettujen työntekijöiden löytäminen. Haastatellut yritykset tunnistivat myös monia työllistämistä potentiaalisesti estäviä tekijöitä, kuten rekrytoinnin koetut riskit, rekrytointiprosesseihin vaadittavat resurssit, aika ja vaiva, joiden vuoksi osa työvoiman tarpeesta ja työpaikoista voi jäädä kokonaan piiloon.

Lainauksia yritysten edustajilta:
“Tarvitsemme jatkuvasti lisää tekijöitä, ihmisiä, jotka todella haluavat työllistyä ja ovat valmiita tekemään töitä. Motivoitunutta henkilökuntaa on kuitenkin vaikea löytää.”

“Olennaisinta meille olisi varmaan ne sellaiset aktiiviset ehdotukset, se voisi herätellä meitäkin. Töitä meillä monissa yrityksissä kyllä varmaan riittäisi, mutta kun ei yrittäjä itse jaksa, viitsi ja muista etsiä niin voi sitten jäädä niitä työpaikkoja syntymättä.”

Palvelumuotoilun jälkeen yritysyhteistyön toimintamallien ja konseptien kehittäminen jatkuu Yritysohjaamossa. Konsepti-ideat saivat pääosin positiivista palautetta yrityksiltä ja kaikki yhteistyön muodot herättivät kiinnostusta.

Prosessi myös opetti, mitä vahvaa yritysyhteistyötä rakentaessa tulee huomioida. Tärkeää on, että yhteistyö lähtee yrityksen tarpeista, huomioi yrityksen lähtökohdat ja että yritystä kuunnellaan. Aktiivinen ja henkilökohtainen yhteistyöote sitouttaa myös yrityksiä yhteistyöhön. Aktiivisella toimintaverkostolla sekä toimintamallien jatkuvalla yhteiskehittämisellä varmistetaan, että työllisyyttä ja elinvoimaista kaupunkia ovat rakentamassa monipuolinen joukko vantaalaisia yrityksiä ja muita työllistämistä edistäviä toimijoita.

Jutun kirjoitti Petra Turtiainen 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeesta.

6Aika on kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehitysstrategia, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Kuvat: Terhi Pennanen, Digitalist Group


 

Osallistu digitaalisesti!

Digitaaliset osallistamisen selain- ja mobiilisovellukset tänään testattavissa Muuntamossa! Jos et tohdi lähteä sateiseen Tikkurilaan, voit testata sovelluksia myös kotisohvalta.

Future Dialog
Ota kantaa osallisuuteen. Mobiilisovellus ladattavissa älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Maptionnaire
Kartalle Vantaan parhaat paikat.
https://maptionnaire.com/fi/3030/

Viima
Mitä seuraavaksi verkkoon?
https://app.viima.com/vantaa_tietohallinto/mitaverkkoon/

Real
Puhututtaako digityökalut?
https://vantaa-demo.realcs.eu

LeanLab
Keskustele tiloista palveluna.
https://vantaa.leanlab.co/login?destination=node/2

Voit testata sovelluksia 30.6. saakka ja tulokset esitellään 16.8. Muuntamossa .

Tapahtumien karkkikaupassa

Palvelumuotoilija Laura Virkki tutkii ”Hessut”-ryhmän selainpohjaista Printtikalenterin muokkaussovellusta.

Laurean ammattikorkeakoulun oppilaat ovat koko kevään ideoineet uusia tapahtumanjärjestämisen mahdollisuuksia niin järjestäjän kuin niihin osallistuvan näkökulmasta. Vantaan sähköiset asiointipalvelut hankkeen kehitystiimi pääsi nyt kuulemaan ja näkemään, kuinka opiskelijat olivat kiteyttäneet ideansa. Esillä ollutta ideoiden tulvaa voisi verrata vallinnan vaikeuteen karkkikaupassa – kaikki esillä oleva oli ihanan makeaa ja houkuttelevaa, mutta kuinka saada tämä kaikki mahtumaan yhteen karkkipussiin?

Laurean Tikkurilan kampukselle saapuessa pystyi heti aistimaan opiskelijoiden innon ja tyytyväisyyden omiin konsepteihinsa, eikä suotta! Opiskelijat olivat Palveluinnovaatiot-opintojakson alussa jakautuneet kahdeksitoista noin viiden hengen ryhmäksi ja keränneet tietoa ja asiakasymmärrystä konsepteja varten Laurean lehtoreiden Henry Lybäckin, Veera Lassilan ja Kaci Bourdachen sekä hankeen palvelumuotoilijan Laura Virkin ohjaamina. Nyt opiskelijat olivat kiteyttäneet ideansa julisteille ja kukin ryhmä sai lyhyesti esitellä konseptiehdotuksensa.

Unelmien tapahtumakalenteri

Yksi opiskelijoiden suosituimmista lähtökohdista oli unelmien tapahtumakalenterin konseptointi mobiilisovellukseksi. Mobiilisofta voisi sijainnin perusteella ehdottaa lähialueella olevia tapahtumia, tarjota tapahtumasta lisätietoa ja tarjouksia sekä vinkata käyttäjälle muista palveluista tapahtuman läheisyydessä, kuten esimerkiksi suositella illallista parhaiten arvostellussa ravintolassa tai yöpymistä läheisimmässä hotellissa.

Opiskelijoiden konseptit vastaavat haastatteluista ja kyselyistä esille tulleisiin tarpeisiin.  Useampaa henkilöä haastatellessa esille oli noussut tarve tulostettavalle kalenterille. Tämä havainto sai opiskelijaryhmän ideoimaan digiajan tulostettavan Printtikalenterin, jonka sisältö olisi selainpohjaisesti personoitavissa omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tapahtuman järjestäjän apuvälineet

Opintojakson aikana opiskelijat olivat tehneet myös havaintoja siitä, miksi tapahtuman järjestäminen voi olla haasteellista ainakin ensikertalaiselle. Muun muassa tarvittavien tietojen löytäminen saattoi olla vaikeaa ja tieto on ripoteltuna useaan eri paikkaan. Tähän tarpeeseen opiskelijat ideoivat Tapsa-tapahtumajärjestelmän, joka tarjoaisi ratkaisun tilanvaraamiseen ja lupa-asioiden hoitamiseen. Järjestelmä opastaisi tapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa mm. chatin ja opastusvideoiden avulla. Järjestelmässä hoituisi myös tapahtuma-avustusten hakeminen ja talkooväen hankkiminen vapaaehtoisrekisteristä. Lisäksi palvelu tuottaisi syötteinä valmiita markkinointi-ilmoituksia eri kanaviin.

Järjestäjille suunnattu Tapahtumapaketit-konsepti tekisi tapahtuman järjestämisestä helppoa. Opiskelijoiden idea oli hyvin selkeä – konsepti tarjoaisi tapahtuman järjestäjälle tiloihin sidottuja valmiita palvelupaketteja, sisältäen kaikki tarvittavat lupa-asiat hoidettuna.

Helpotuksen lupaviidakkossa rämpimiseen voisi tuoda myös Rajaustyökalu. Lyhykäisyydessään järjestelmään syötettäisiin vain tarvittavat tapahtumatiedot ja järjestelmä generoisi listan siitä, mitä lupia juuri tämän tapahtuman järjestämiseen tarvitaan. Näin järjestäjän ei tarvitsisi murehtia siitä, onko kaikki vaadittavat luvat haettu, eikä virkailijan tarvitsisi kysellä puuttuvien lupien perään.

Mistä koordinointiapua tapahtuman järjestämiseen? Opiskelijoiden konseptissa Vantaan tapahtumakoordinaattori ja Tapahtuma Helppi -sovellus tarjoaisivat apua verkostoitumiseen ja käytännön neuvoja tapahtuman järjestämiseen. Kun tapahtuman järjestäjällä tulee tarve löytää tapahtumaansa maistuvimmat tarjoilut ja muut tarvittavat palvelut, löytäisi hän ne helposti lähiseudun palvelut yhteen kokoavasta Palvelukorista  ja näin samalla tukisi lähiseudun elinkeinoelämää.

Mitä täällä tapahtuu?

Mitä lähiympäristössäsi tapahtuu? Haluatko tietää, onko ystäväsi menossa samaan tapahtumaan? Näihin kysymyksiin vastauksen antaisi Vantaa Finder, paikkatietoon perustuva hakukone tapahtumille. Tapahtumafoorumi puolestaan yhdistäisi vielä toisille tuntemattomat tapahtumaan osallistujat ja näin esimerkiksi lastentapahtumassa perheellinen voi löytää seuraa sekä apua toisesta vanhemmasta. Lisäksi vertaisverkosto tarjoaisi sen jäsenilleen paljon kohderyhmäkohtaista lisätietoa.

Entä kuinka saada käsitys Vantaalla tapahtuvista säännöllisistä tapahtumista? Tapahtumaopas tarjoaisi runsaasti lisätietoa ja tukisi ei-kaupallisten toimijoiden näkyvyyttä ja tapahtuman tärkeät tiedot voisi esittää ytimekkäästi kuvaaviin symbolein.

Kesäksi timmimpään rantakuntoon?

Timmi 2.0 -konseptiin oli löytynyt useita palvelua parantavia toiminnallisuuksia jo nyt käytössä olevaan tilavarausjärjestelmään. Uudessa versioissa olisi esimerkiksi selkeämpi tapahtuman peruutustoiminto, esitetty avoimemmin tilan myöntämisperusteet sekä tarkemmat tilan ja sen varustelun kuvaukset.

Vantaan sähköiset asiointipalvelut -hankkeen tiimi saa vielä käsiinsä tarkemmat konseptiesitykset, joita tullaan hyödyntämään seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Tietomäärä, jota hanke sai näin lyhyessä ajassa, on uskomattoman suuri. Lisäksi opiskelijat saivat opintojakson aikana runsaasti kokemusta oikeasta asiakaskontaktista ja pääsivät kehittämään omaa ammatillista osaamistaan. Käsissämme on siis yhteistyömalli, jota kannattaa vaalia.

 

Liikennevaloilla joustavuutta päiväpoliklinikalla asiointiin

Hankkeen kehitystiimi sai haasteen toteuttaa järjestelmä, jonka avulla kuntalaiselle voidaan selkeästi esittää päiväpoliklinikoiden ruuhkatilanne reaaliaikaisesti. Tämän palvelun avulla äkillisesti sairastunut vantaalainen voisi helposti valita toimipisteen, jonka potilasjonon liikennevalo näyttää suotuisinta valoa. Tällä muutoksella pyritään nopeuttamaan lääkäriin pääsyä ja tasaamaan jonotilannetta eri toimipisteillä.

Järjestelmän kuvaus eli miten kaikki toimii

Aamulla päiväpoliklinikan päivystävä hoitaja avaa selaimessa ruuhkatilannejärjestelmän ja klikkaa toimipisteen avatuksi. Tilanteen ruuhkautuessa päivystävä hoitaja muuttaa järjestelmässä statuksen vihreästä keltaiseksi ja pahasti ruuhkautuneena terveysaseman tilanne muuttuu punaiseksi. Järjestelmä voisi poimia tietoa myös jonotusjärjestelmästä, mutta pelkkä jonossa olevien potilaiden määrä ei kerro asiakkaalle todellista tilannetta jonotusajasta. Kokenut henkilökunta pystyy tarkemmin arvioimaan jonossa olevien potilaiden hoidon vaativuuden ja näin arvioimaan todellisen jonotusajan. Järjestelmä päivän päätteeksi automaattisesti muuttaa toimipisteen statuksen suljetuksi. Lisäksi järjestelmän avulla voidaan esittää toimipisteiden poikkeukselliset toiminta-ajat klikkaamalla sen suljetuksi. Toiminnallisuus on kehitetty Vantaan sähköiset asiointipalvelut hankkeessa Oma Vantaa -palvelun  alustalle, josta se on upotettu Vantaan verkkosivuille.

Terveysasemien ruuhkatilannepalvelu on loistava esimerkki nopeasti kehitetystä toiminnallisuudesta, jolla on suuri lisäarvo asiakkaalle luoden avoimen näkymän palvelun saatavuudesta. Pohdittavaksi jää, voisiko tätä toiminnallisuutta hyödyntää laajemmaltikin kaupungin palveluissa.

Palvelu löytyy osoitteesta: www.vantaa.fi/terveysasemat

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Turvallista netinkäyttöä Vantaa-infossa 

Osana 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanketta Myyrmäen Vantaa-infossa kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia, jossa kaupungin ulkopuolinen kumppani järjestää tilaisuuksia kuntalaisille. Kokeilussa ensimmäisenä myyrmäkeläinen yrittäjä Tiitus Halonen Tietokonehuolto CDT:stä järjestää kevään aikana kolme seniorikuntalaisille suunnattua infotilaisuutta tietotekniikasta ja turvallisesta netinkäytöstä. 

Ensimmäinen 15.3. järjestetty tilaisuus herätti runsaasti kiinnostusta. Noin 30 tietoturvallisuudesta kiinnostunutta kuulijaa saapui paikalle. Alkuun Tiitus esitti ytimekkään infopaketin turvallisesta netinkäytöstä, jonka jälkeen alkoi vilkas kyselyosuus. Mahdollisuus kysymysten esittämiseen vaikutti olevan tilaisuuden vetonaula, ja osa osallistujista olikin jo ennakkoon valmistautunut kysymyslistoilla ja tulostetuilla virheilmoituksilla.

”Työssäni olen huomannut, että kysyntää tällaisille tietoiskuille ja mahdollisuudelle esittää nopeita kysymyksiä on. Liikkeelläni käy paljon ihmisiä, usein vanhempaa väkeä, kysymässä pikkujuttuja tietotekniikasta. Jos jollain on kysymys esimerkiksi Windows 10:n päivityksiin liittyen, niin todennäköisesti sama asia askarruttaa useampaakin kuulijaa.” 

Muun muassa Windowsin eri versiot ja niiden päivitykset, verkkopankkiin ja verkkomaksamiseen liittyvät asiat, liitetiedostot ja mobiililaitteiden turvallisuus askarrutti monia. Lähes kaikilta löytyviä mobiililaitteita, älypuhelimia ja tabletteja, on perinteisesti pidetty tietokoneita turvallisempia, mutta tietoturvariskit ulottuvat yhä enemmän myös niihin.

”Kaikki tietokonemaailman hölmöydet ovat siirtymässä myös mobiililaitteisiin.” 

Miksi yrittäjä haluaa tarjota kuntalaisille asiantuntemustaan ja aikaansa tällaisessa tilaisuudessa? ”Tietysti yrittäjän näkökulmasta näkyvyys on positiivinen asia”, toteaa Tiitus. Kuitenkaan myyntityötä hän ei ole tekemässä – eikä sitä tasapuolisen kohtelun nimissä voitaisikaan sallia kaupungin tiloissa. Tiitus näkee verkon uhat todellisina ja tunnistaa työnsä kautta erityisesti digiosaamisen suhteen heikommassa asemassa oleviin kohdistuvia riskejä.

”Digirikollisuus ei ole enää mikään vitsi. Nykyään toiminta on ammattimaista ja rikollisilla on isot resurssit virusten ja haittaohjelmien tuotekehityksessä. Kun tietoyhteiskuntaa rakennetaan niin kovaa vauhtia, vanhempi väestö jää helposti väliinputoajaksi. Kun yhteiskunta edellyttää nykyaikaisten välineiden käyttöä, siihen liittyy mahdollisuuksia mutta myös riskejä.”

Tekninen puhe vieraannuttaa tavallista kuulijaa. Selkeä kieli ja IT-alan slangin välttäminen on tärkeää, muuten tavalliset ihmiset eivät ymmärrä asioita, joita heidän olisi tärkeä ymmärtää. ”Tulkataan teknistä asiaa kansan kielelle.”, Tiitus selventää. Tilaisuudesta saadun positiivisen asiakaspalautteen perusteella tilaisuus koettiin antoisaksi. Esitystä pidettiin selkeänä, ammattitaitoisena ja toiminnalle toivottiin jatkoa.

Seuraavat tietotekniikkaa ja tietoturvallisuutta käsittelevät tilaisuudet järjestetään Myyrmäen Vantaa-infossa (Paalutori 3) keskiviikkona 12.4. ja keskiviikkona 17.5. klo 12–13. 

Jutun kirjoitti  Lauri Ovaska, 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeesta. Hanke pyrkii tuomaan kumppaneita kaupungin asiakaspalvelun alustoille, niin verkkopalveluihin kuin kaupungin fyysisiin tiloihin.

Vaikuttava vantaalainen

Kuinka vantaalainen haluaa vaikuttaa päätöksentekoon tai kunnan tapaan tuottaa palveluita? Millainen on aktiivisesti osallistuva kuntalainen? Miten luodaan uudenlaista yhteisöllisyyttä digitaalisten mahdollisuuksien avulla? Asukaspalveluiden Osallistuva Vantaa -mallia kehittävät aluekoordinaattorit järjestivät tammikuussa työpajoja ja kyselyn selvittääkseen kuntalaisten ajatuksia osallisuudesta. Sähköiset asiointipalvelut -hankkeessa hyödynnämme näitä löydöksiä ja peilaamme niitä organisaation tarpeisiin kehittäessämme sähköisiä osallisuuden, vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden kanavia.

Osallistuva Vantaa -työpajoissa ja -kyselyssä nousi esille muutamia selkeitä teemoja. Työpajoissa keskusteltiin mm. osallistumisen oikea-aikaisuudesta ja merkityksellisyydestä, paikallisuuden tärkeydestä sekä kaupungin roolista mahdollistajana. Verkkokyselyn on tähän mennessä vastannut 116 vantaalaista ja kyselyn perusteella eniten haluttiin vaikuttaa asumiseen ja ympäristöön liittyviin asioihin sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin kaupunginosatasolla. Kaupungin päätöksentekoon haluttiin vaikuttaa esimerkiksi täyttämällä sähköisiä kyselyitä tai antamalla palvelukohtaista palautetta. Vaikuttamisen kanavista mieluisimpina esille nousivat sähköposti ja kaupungin verkkosivut.

Paikallisuus on POP

Alueellisuus tai paikallisuus nousevat esiin työpajoissa useina kommentteina, huomioina tai ideoina. Oman asuinalueen tai jopa korttelin kehittämistä pidettiin tärkeänä. Paikalliset asukastilaisuudet, foorumit ja korttelitapahtumat nousivat esiin konkreettisina ehdotuksina vaikuttamisen muodoista. Yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja asukkaista lähtevää talkoolaisuutta pidettiin hyvänä tapana lisätä oman asuinalueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja palvelutarjontaa. Yhdistykset tai järjestöt nähtiin tässä asukkaiden yhteistyökumppanina. Myös oman alueen tapahtumia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia toivottiin paremmin saataville. Kaupungin toivottiin osallistuvan koordinaatio- ja mahdollistajaroolissa.

”Omatoiminen talkoorakentaminen, aktivoivaa toimintaa yhdesssä tehden.”
”Aluerahan jakaminen.”
”Alueella toimivien yhteisöjen sisällä ideointia.”
”Alueellisia asukasfoorumeita, alueen suunnittelua.”

 

Asukkaista asiantuntijoiksi

Verkkokyselyn vastausten perusteella asukkaiden asiantuntijuus ja aluetuntemus nähtiin hyödyntämättömänä voimavarana, joka kannattaisi valjastaa kunnan käyttöön. Kunnalta toivottiin askelta kohti kuntalaista. Vaikuttamisella koettiin olevan arvokas hyöty päätöksenteossa. Vastaajat kokivat, ettei virkamiehillä ole juurikaan kosketuspintaa asukkaiden arkeen ja sen haasteisiin. Vaikuttamalla haluttiin tehdä asioista avoimempia ja läheisempiä juuri asukkaille. Asukkaiden asiantuntijuus haluttiin tarjota kunnan käyttöön, jotta kunta kehittyisi suuntaan, jonne asukkaat sen haluaisivat menevän.

”Oman asiantuntijuuden hyödyntäminen, siihen tarvitaan keinoja ja välineitä.”
”Me jotka täällä asumme ja liikumme, osaamme arvioida erilaisia tarpeita.”
”Hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi ja asioihin puuttumiseksi.”

 

Tutustu aktiiviseen vaikuttajaan

Aktiivinen kuntalainen haluaa vaikuttaa, vaikka kärsii luottamuspulasta kunnan päätöksentekoa kohtaan. Hänelle on tärkeää jakaa asiantuntemustaan mielestään asukkaiden arjesta vieraantuneiden virkamiesten päätöksenteon ja suunnittelun tueksi, vaikka onkin epävarma siitä, kuinka kuntalaisten ääntä käytännössä hyödynnetään.

Aktiiviselle osallistujalle on ensiarvoisen tärkeää, että hän saa oikea-aikaisesti tiedon vaikuttamisen mahdollisuuksista ja pystyy seuraamaan, mitä toimenpiteitä kuntalaisvaikuttamisella on. Hän on kiinnostunut etenkin elämässään kulloinkin ajankohtaisista asioista sekä omalla asuinalueellaan tapahtuvasta vaikuttamisesta, ja toivoo, että kaupunki tukisi asukaslähtöistä tai esimerkiksi yhdistysten kautta tapahtuvaa vaikuttamista.

Työpajojen ja kyselyn materiaalin perusteella luotiin kolme käyttäjäpersoonaa, jotka edustavat erilaisia aktiivisia kuntalaisia. He ovat Esko Edistäjä, Kirsi Kiireinen ja Kaija Kokokuva. Klikkaa yllä olevia kuvia nähdäksesi heidän profiilit.

Kaaviosta näet, kuinka organisaation sähköistämiseen perustuvat idea-aihiot ja kuntalaisen halu vaikuttaa kohtaavat.

Hypoteeseja

Kuntalaisen luotto päätöksentekoon ja virkamiehiin kasvaisi, jos…
hän näkisi, kuinka hänen ja muiden kuntalaisten ajatukset etenevät päätöksenteossa tai perustelut siitä, miksi eivät etene. Päätöksenteon läpinäkyvyys, vaikutusten seuranta ja vuoropuhelu virkamiesten kanssa ovat ominaisuuksia, jotka voisivat sisältyä tulevaisuuden ratkaisuun.

Kuntalaisen oikea-aikainen osallistuminen ja vaikuttaminen helpottuisi, jos…
hänellä olisi vaivattomasti tiedossa, milloin mikäkin hänen elämänpiiriään koskettava asia on käsittelyssä ja milloin mihinkin voi vaikuttaa.

Kuntalaisen paikallinen osallistuminen ja vaikuttaminen helpottuisi, jos…
alueella järjestettäisiin toimintaa, asukastilaisuuksia ja -foorumeita, joissa asioista kiinnostuneet voisivat kokoontua vaihtamaan ajatuksia, kuulemaan uusimpia tiedotuksia ja saada alueen kehittämistä koskeville mielipiteilleen vaikuttavuutta.

Osallistuva Vantaa -kyselyyn kaivataan edelleen vastauksia. Lisätietoja ja linkki kyselyyn löytyy täältä: http://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/126300
Kevään aikana syvennetään käyttötapauksia ja lähdetään ideoimaan ratkaisuja.